Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon imperial na Hektolitr: 1 Gallon imperial [gal] = 0,045 460 9 Hektolitr [hl]


Przelicz Gallon imperial na Hektolitr