Gallons per 100 miles (Imperial) -> Miles per gallon (Imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallons per 100 miles (Imperial) na Miles per gallon (Imperial): 1 Gallons per 100 miles (Imperial) = 100 Miles per gallon (Imperial)Przelicz Gallons per 100 miles (Imperial) na Miles per gallon (Imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallons per 100 miles (Imperial)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miles per gallon (Imperial)'.