Gallons per 100 miles (US) -> Gallons per mile (Imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallons per 100 miles (US) na Gallons per mile (Imperial): 1 Gallons per 100 miles (US) [GPHM] = 0,008 325 663 716 814 2 Gallons per mile (Imperial)Przelicz Gallons per 100 miles (US) na Gallons per mile (Imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallons per 100 miles (US) [GPHM]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallons per mile (Imperial)'.