Gallons per 10000 miles (US) -> Litrów na kilometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallons per 10000 miles (US) na Litrów na kilometr: 1 Gallons per 10000 miles (US) [GP10K] = 0,000 235 2 Litrów na kilometr [l/km]Przelicz Gallons per 10000 miles (US) na Litrów na kilometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallons per 10000 miles (US) [GP10K]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Litrów na kilometr [l/km]'.

Gallons per 10000 miles (US) -> Litrów na kilometr