Gallons per mile (US) -> Gallons per mile (Imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallons per mile (US) na Gallons per mile (Imperial): 1 Gallons per mile (US) [GPM] = 0,832 566 371 681 42 Gallons per mile (Imperial)Przelicz Gallons per mile (US) na Gallons per mile (Imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallons per mile (US) [GPM]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallons per mile (Imperial)'.