Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na British thermal unit: 1 Gigadżul [GJ] = 947 817,120 313 32 British thermal unit [Btu]


Przelicz Gigadżul na British thermal unit