Gigadżul a Femtodżul

   

  Liczby w zapisie naukowym


Bezpośredni link do tego kalkulatora:
https://www.jednostek-miary.info/przelicz+Gigadzul+na+Femtodzul.phpIle Femtodżul ma 1 Gigadżul?

1 Gigadżul [GJ] = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Femtodżul [fJ] - Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Gigadżul na FemtodżulPrzelicz Gigadżul na Femtodżul (GJ na fJ):

  1. Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne --- dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik (^), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigadżul [GJ]'.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Femtodżul [fJ]'.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.


Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '508 Gigadżul'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Gigadżul' lub 'GJ'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Energii'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '65 GJ ile to fJ' lub '89 GJ a fJ' lub '87 Gigadżul -> Femtodżul' lub '71 GJ = fJ' lub '12 Gigadżul ile to fJ' lub '11 GJ ile to Femtodżul' lub '80 Gigadżul a Femtodżul'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(51 * 10) GJ', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '508 Gigadżul + 1524 Femtodżul' lub '36mm x 47cm x 27dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 4,220 741 936 899 9×1030 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 30, oraz właściwą liczbę, tutaj 4,220 741 936 899 9. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 4,220 741 936 899 9E+30. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 4 220 741 936 899 900 000 000 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.