Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na Foot-pound force: 1 Gigadżul [GJ] = 737 562 149,277 27 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz Gigadżul na Foot-pound force