Gigadżul -> Kilowatogodzina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na Kilowatogodzina: 1 Gigadżul [GJ] = 277,777 777 777 78 Kilowatogodzina [kWh]Przelicz Gigadżul na Kilowatogodzina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigadżul [GJ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilowatogodzina [kWh]'.