Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na Million BTU: 1 Gigadżul [GJ] = 0,947 817 120 313 32 Million BTU [MMBtu]


Przelicz Gigadżul na Million BTU