Gigaelektronowolt -> British thermal unit

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigaelektronowolt na British thermal unit: 1 Gigaelektronowolt [GeV] = 0,000 000 000 000 151 857 110 315 19 British thermal unit [Btu]Przelicz Gigaelektronowolt na British thermal unit:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigaelektronowolt [GeV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'British thermal unit [Btu]'.