Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigaelektronowolt na Therm: 1 Gigaelektronowolt [GeV] = 0,000 000 000 000 000 001 518 571 103 151 9 Therm [thm]


Przelicz Gigaelektronowolt na Therm