Gigafarad -> C/V

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigafarad na C/V: 1 Gigafarad [GF] = 1 000 000 000 C/VPrzelicz Gigafarad na C/V:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pojemność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigafarad [GF]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'C/V'.

Gigafarad -> C/V