Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigafarad na Kilofarad: 1 Gigafarad [GF] = 1 000 000 Kilofarad [kF]


Przelicz Gigafarad na Kilofarad