Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigafarad na Milifarad: 1 Gigafarad [GF] = 1 000 000 000 000 Milifarad [mF]


Przelicz Gigafarad na Milifarad