Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigahenr na Nanohenr: 1 Gigahenr [GH] = 1 000 000 000 000 000 000 Nanohenr [nH]


Przelicz Gigahenr na Nanohenr