Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigaherc na Hektoherc: 1 Gigaherc [GHz] = 10 000 000 Hektoherc [hHz]


Przelicz Gigaherc na Hektoherc