Gigamho -> A/V

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigamho na A/V: 1 Gigamho [G℧] = 1 000 000 000 A/VPrzelicz Gigamho na A/V:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gigamho [G℧]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'A/V'.