Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigamho na Terasiemens: 1 Gigamho [G℧] = 0,001 Terasiemens [TS]


Przelicz Gigamho na Terasiemens