Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigasiemens na Teramho: 1 Gigasiemens [GS] = 0,001 Teramho [T℧]


Przelicz Gigasiemens na Teramho