Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigawat na Koń parowy: 1 Gigawat [GW] = 1 359 621,617 303 9 Koń parowy [PS]


Przelicz Gigawat na Koń parowy