Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gill imperial na Quart dry US: 1 Gill imperial [gi] = 0,129 007 092 936 09 Quart dry US


Przelicz Gill imperial na Quart dry US