Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gill imperial na Quart liquid imperial: 1 Gill imperial [gi] = 0,124 999 992 246 23 Quart liquid imperial [qt]


Przelicz Gill imperial na Quart liquid imperial