Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


3,6×1021 Attosekund [as]
3,6×1018 Femtosekund [fs]
3,6×1015 Pikosekund [ps]
3 600 000 000 000 Nanosekund [ns]
3 600 000 000 Mikrosekund [µs]
3 600 000 Milisekund [ms]
3 600 Sekund [s]
60 Minuty [min]
1 Godzin
0,041 666 666 7 Dni
0,005 952 381 Tygodnie
0,001 368 977 4 Miesięcy
0,000 114 079 5 Rok
6,677 722 006 432 9×1046 Czas Plancka
1,488 289 484 727 ×1020 Atomic time unit
3,6×1016 Svedberg [S]
360 000 000 000 Shake

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Godzin


Godzin