Grad/min -> 1/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grad/min na 1/s: 1 Grad/min = 0,000 046 296 296 296 296 1/sPrzelicz Grad/min na 1/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Grad/min'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/s'.

Grad/min -> 1/s