Grad/s -> 1/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grad/s na 1/s: 1 Grad/s = 0,002 777 777 777 777 8 1/sPrzelicz Grad/s na 1/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Grad/s'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/s'.