Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grad/s na 1/s: 1 Grad/s = 0,002 777 777 777 777 8 1/s


Przelicz Grad/s na 1/s