Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grad/s na Obrotów na godzin: 1 Grad/s = 10 Obrotów na godzin


Przelicz Grad/s na Obrotów na godzin