Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grain na Carat: 1 Grain [gr] = 0,315 789 473 684 72 Carat [ct]


Przelicz Grain na Carat