Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gram-mole na Mol: 1 Gram-mole [g-mol] = 1 Mol [mol]


Przelicz Gram-mole na Mol