Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na centymetr sześcienny na Pound per cubic inch: 1 Gramów na centymetr sześcienny [g/cm³] = 0,036 127 292 000 349 Pound per cubic inch [lb/in³]


Przelicz Gramów na centymetr sześcienny na Pound per cubic inch