Gramów na dezymetr sześcienny -> Ounce per gallon (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na dezymetr sześcienny na Ounce per gallon (imperial): 1 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³] = 0,160 358 605 690 78 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]Przelicz Gramów na dezymetr sześcienny na Ounce per gallon (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'.

Gramów na dezymetr sześcienny -> Ounce per gallon (imperial)