Gramów na dezymetr sześcienny -> Pound per cubic foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na dezymetr sześcienny na Pound per cubic foot: 1 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³] = 0,062 427 960 591 578 Pound per cubic foot [lb/ft³]Przelicz Gramów na dezymetr sześcienny na Pound per cubic foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per cubic foot [lb/ft³]'.

Gramów na dezymetr sześcienny -> Pound per cubic foot