Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na dezymetr sześcienny na Pound per gallon (imperial): 1 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³] = 0,010 022 412 855 272 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]


Przelicz Gramów na dezymetr sześcienny na Pound per gallon (imperial)