Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Kilogramów na godzinę: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,001 Kilogramów na godzinę [kg/h]Przelicz Gramów na godzinę na Kilogramów na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na godzinę [g/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na godzinę [kg/h]'.

Przelicz Gramów na godzinę na Kilogramów na godzinę