Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Ounce per hour: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,035 273 961 949 58 Ounce per hour [oz/h]


Przelicz Gramów na godzinę na Ounce per hour