Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Pound per minute: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,000 036 743 710 364 146 Pound per minute [lb/min]


Przelicz Gramów na godzinę na Pound per minute