Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Slug per minute: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,000 001 142 029 660 794 4 Slug per minute [slug/min]


Przelicz Gramów na godzinę na Slug per minute