Gramów na godzinę -> Ton (short/US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Ton (short/US) per second: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,000 000 000 306 197 586 367 89 Ton (short/US) per second [tn/s]Przelicz Gramów na godzinę na Ton (short/US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na godzinę [g/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.

Gramów na godzinę -> Ton (short/US) per second