Gramów na litr -> Ounce per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na litr na Ounce per gallon (US fluid): 1 Gramów na litr [g/l] = 0,133 526 471 237 77 Ounce per gallon (US fluid)



Przelicz Gramów na litr na Ounce per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na litr [g/l]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (US fluid)'.