Gramów na minutę -> Gramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na minutę na Gramów na sekundę: 1 Gramów na minutę [g/min] = 0,016 666 666 666 667 Gramów na sekundę [g/s]Przelicz Gramów na minutę na Gramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na minutę [g/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'.

Gramów na minutę -> Gramów na sekundę