Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na sekundę na Kilogramów na godzinę: 1 Gramów na sekundę [g/s] = 3,6 Kilogramów na godzinę [kg/h]


Przelicz Gramów na sekundę na Kilogramów na godzinę