Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na sekundę na Kilogramów na minutę: 1 Gramów na sekundę [g/s] = 0,06 Kilogramów na minutę [kg/min]


Przelicz Gramów na sekundę na Kilogramów na minutę