Gramów na sekundę -> Ounce per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na sekundę na Ounce per second: 1 Gramów na sekundę [g/s] = 0,035 273 961 949 58 Ounce per second [oz/s]Przelicz Gramów na sekundę na Ounce per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per second [oz/s]'.

Gramów na sekundę -> Ounce per second