Gramów na sekundę -> Slug per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na sekundę na Slug per minute: 1 Gramów na sekundę [g/s] = 0,004 111 306 778 859 7 Slug per minute [slug/min]Przelicz Gramów na sekundę na Slug per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Slug per minute [slug/min]'.