Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gray na godzinę na Promieniotwórczość naturalna: 1 Gray na godzinę [Gy/h] = 3 506 400 Promieniotwórczość naturalna


Przelicz Gray na godzinę na Promieniotwórczość naturalna