Gray na rocznie -> Mikrosiwert na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gray na rocznie na Mikrosiwert na sekundę: 1 Gray na rocznie [Gy/y] = 0,031 688 087 814 029 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]Przelicz Gray na rocznie na Mikrosiwert na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gray na rocznie [Gy/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]'.

Gray na rocznie -> Mikrosiwert na sekundę