Gray na rocznie -> Rem na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gray na rocznie na Rem na godzinę: 1 Gray na rocznie [Gy/y] = 0,011 407 711 613 05 Rem na godzinę [rem/h]Przelicz Gray na rocznie na Rem na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gray na rocznie [Gy/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Rem na godzinę [rem/h]'.