Gray na sekundę -> Nanosiwert na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gray na sekundę na Nanosiwert na godzinę: 1 Gray na sekundę [Gy/s] = 3 600 000 000 000 Nanosiwert na godzinę [nSv/h]Przelicz Gray na sekundę na Nanosiwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gray na sekundę [Gy/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanosiwert na godzinę [nSv/h]'.