Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gray na sekundę na Nanosiwert na sekundę: 1 Gray na sekundę [Gy/s] = 1 000 000 000 Nanosiwert na sekundę [nSv/s]


Przelicz Gray na sekundę na Nanosiwert na sekundę