Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Hektolitr [hl]

=   1 000 Decylitr [dl]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.